Oldalak

csütörtök, február 07, 2013

Napi gondolatok: Többet ér az engedelmes ember egyetlen imádsága, mint az engedetlen százezer imája

Február 7. SZENT KOLÉTA szűz, klarissza (1381-1447) ferences emléknapja

Szent Koléta
Francia neve a Nicolette rövidebb alakja: Colette. Corbie* városkában született. Édesanyja idős korában sok imádság révén nyerte el Istentől. Fiatal korában öröme telt az imában, jótettekben, önmegtagadásban. 14 éves volt, amikor arra kérte Istent, vegye el szépségét, nehogy emiatt másoknak kísértést okozzon. Ekkor hirtelen megnőtt, arcának sápadtsága, csúnyasága szinte elriasztotta az embereket.
21 éves korában belépett a ferences III. rendbe s remeteéletet élt. Isteni sugallat arra ösztönözte, hogy a klarissza zárdák meglazult fegyelmét állítsa helyre. Szülei ekkor már meghaltak, ő pedig halogatta a feladat vállalását, mivel alkalmatlannak tartotta magát ilyen nagy szerep végrehajtására. Erre elvesztette szeme világát és beszélőképességét mindaddig, amíg rá nem szánta magát Isten akaratának teljesítésére.
Pápai engedéllyel belépett a klarissza rendbe. Nemsokára az Avignonban székelő XIII. Benedek pápa kinevezte apátnőnek s 1406-ban megbízta a klarissza rendházak megreformálásával. Kitűnt, hogy Koléta az emberek megnyerésére Istentől kapott karizmával rendelkezik. Vonzani tudta az embereket, s el tudta fogadtatni az eredeti klarissza Regula szigorúságát. Ebben életszentsége is szerepet vitt. Rendkívüli jelenségek: elragadtatások, jövőbelátás, levitáció, öt gyermek feltámasztása kísérték életét. 17 klarissza rendházat alapított vagy reformált meg. Abban az időben Szent Ferenc I. rendjében is kibontakozóban volt a reform, visszaállítani a régi fegyelmet (obszerváns mozgalom). Koléta reformtevékenységét a férfiágra is kiterjesztette, ott is több rendház életét megújította, ezeket kolettánus ferenceseknek nevezték. A belgiumi Gentben halt meg 67 éves korában, a maga alapította zárdában. Testét később Franciaországba vitték. VII. Piusz avatta szentté 1807-ben.

Szent Koléta tanítása az engedelmességről:
„Könnyebb a parancsot teljesíteni, ha emberi szóval hangzik el, és Isten színe előtt drágább az alázatos engedelmesség, hisz az engedetlenségből csak baj fakad. Többet ér az engedelmes ember egyetlen imádsága, mint az engedetlen százezer imája. Mert ha engedelmeskedünk Istennek, akkor ő is „engedelmes” lesz nekünk.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Kolétát sok szűznek példaképül és vezérül adtad az evangéliumi tökéletességben, add kérünk, hogy tisztán és hűségesen megőrizzük azt a szeráfi lelkületet, melyet ő bölcsen tanított és szentségének csodálatos példájával elénk állított. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Nincsenek megjegyzések: