Oldalak

péntek, február 08, 2013

Napi gondolatok: Milyen gondolok én Jézusról? Mk 6,14-29

Jézus személye kezdettől fogva talány volt az emberek számára.
Voltak, akik csupán embernek tartották: a próféták szellemi örökösét látták benne, és úgy gondolták, éppúgy elbánhatnak vele, mint Heródes Keresztelő Jánossal.
Keresztelő János fejvétele
 - Egyébként Szent Márk evangélista Keresztelő Szent János vértanúságának leírásával jelezni kívánja, hogy Krisztus tanítványának lenni akár vértanúságot is jelenthet. Aki Krisztus elkötelezett tanítványaként él, annak készen kell állnia arra, hogy a Mester sorsát mindenben vállalja, mer az emberi rosszindulat és gonoszság nem retten vissza semmitől.
Isten olyan embereket küld a próféták személyében, akik a törvények útjára való visszatérést sürgetik és rávilágítanak a nép bűneire. Sokak számára egyszerűbbnek tűnik a próféták elnémítása, megölése, mintsem hogy változtassanak életmódjukon.
De voltak olyanok is, akik megsejtették, hogy a názáreti Jézus isteni hatalommal rendelkezik, s Jézus kereszthalála után meggyőződéssel hirdették, hogy Mesterük Isten Fiának bizonyult, mert feltámadásával legyőzte a halált.
Az evangéliumi szakasz kezdetén arról olvashattunk, hogy a nép körében az a hiedelem járja Jézus személyével kapcsolatban, hogy benne valamelyik korábbi próféta tért vissza, Heródes pedig azt hiszi, hogy az általa lefejeztetett Keresztelő János támadt fel a halálból. Ezek a tudatlanságból és félelemből fogant hiedelmek hamis képet rajzolnak Jézusról.
Milyen gondolok én Jézusról? Kicsoda Ő számomra: pusztán nagyhatású próféta, akit halálba taszított az emberi gonoszság, vagy valóban istenember, aki legyőzte a halált?
A kérdést mindenkinek lelke mélyén, személyes döntésben kell megválaszolnia.
Mi keresztények valljuk Jézus istenemberi mivoltát. Imádkozzunk, hogy e hitben állhatatosak tudjunk maradni, és kérjük Istent, segítsen, hogy sose kísértsen meg bennünket, a Jézust pusztán embernek tekintő népi vagy heródesi gondolkodásmód!

Nincsenek megjegyzések: