Oldalak

szerda, március 05, 2014

Ötletek a böjtölésre


Étkezésünk:
 • a falánkak, habzsolók - egyenek kevesebbet!
 • kisétkűek, finnyásak - egyenek többet!
 • egészségüket elhanyagolók - rendszeresebben, tudatosabban óvva testük épségét!
Életrendünk:
 • a reggelente lustálkodók – keljenek 30 perccel korábban!
 • akik mindig elkésnek – legyenek ott mindenütt pontosan, ill. 5 perccel korábban!
 • a rendszertelenül élők – tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztásukban!
Szenvedélyeink, függőségeink:
 • a dohányosok – szívjanak kevesebbet, vagy egyáltalán ne szívjanak!
 • édességet, alkoholt, stb. kedvelők – mérsékeljék a nyalánkságokat, az italfogyasztást!
 • a gyorshajtók – közlekedjenek szabályosan!!!
 • a tv, számítógép, internet, mobiltelefon, stb. rabjai – váljanak szabaddá, ezen kötöttségeiktől!
 • a sokat, és meggondolatlanul beszélők – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra!
 • a hallgatagok, mogorván félre húzódók – kedvesen szólítsanak meg másokat, kezdeményezzenek párbeszédet!
Érzelmeink:
 • a robbanékony természetűek – fékezzék haragjukat!
 • a türelmetlenek – tanuljanak várakozni!
 • a kesergésre hajlamosak – próbálják derűvel, humorral szemlélni az életet, magukat és másokat!
 • az örvendezők – osszák meg örömüket másokkal!
 • a félénkek – nézzenek szembe félelmeikkel, törekedjenek bátrakká lenni!
Embertársaink:
 • a megszólást, pletykát kedvelők, az önzők és mások kárára ügyeskedők – legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal, és vegyék észre a jót is embertársukban!
 • az úrhatnám parancsolgató természetűek – engedjék érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságait! Tanuljanak meg szolgálni!
Munkánk:
 • a felületességre vagy lustaságra hajlamosak – végezzék el a munkájukat idejében, alaposan!
 • a megbízhatatlanok, feledékenyek – most minden ígéretüket teljesítsék pontosan!
 • a közös munkából magukat kihúzók - önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból!
Kapcsolataink:
 • az elrontott munkahelyi kapcsolatokból – legalább egyet próbáljunk rendezni!
 • a szűkebb és tágabb családon belül - legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy összefeszültünk! Írjunk meg néhány rég óta halogatott levelet!
Imádságos életünk:
 • Hetente legalább egy csendes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel!
 • Esténként alapos lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot!
 • Hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére, keresztúti ájtatosságra!
Egyházunk:
 • akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbíztatásuk egyházközségekben, - közösségben végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával!
 • Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol az Egyházhoz – keressenek legalább egy alkalmat, mikor egyházközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozva erre a munkára!   
 Forrás: Papi lista - B. László

Nincsenek megjegyzések: