Oldalak

csütörtök, október 03, 2013

Napi gondolatok: „Nem kár érte, ha meghal, a nép gyilkosa.”

Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi vértanú püspök 

Feketetó községben (Torontál megye) született 1911. február 11-én, a temesvári Piarista Gimnáziumban szerzett érettségit 1929-ben. Nagyváradon kezdte meg teológiai tanulmányait, majd a Budapesti Papnevelő Intézet diákja volt. Nyelvtudására és matematikai készségére gondolva diák- és paptársai az „élő lexikon” ragadványnevet adták neki. 1933-ban hittanári vizsgát tett, 1934. június 29-én Fiedler István püspök pappá szentelte.

Először a szatmárnémeti Bölcseleti és Hittudományi Főiskolán tanított, majd Nagyváradon teológiai és középiskolai tanárként működött. Sokat sportolt, a hegyek vonzották. Egyénisége, lelkisége, nevelési módszere, a szegényekről való gondoskodás maradandó hatást gyakorolt tanítványaira is és híveire is. Védte az üldözötteket, zsidókat rejtett el. 1940-től a nagyváradi közkórház és elmegyógyintézet lelkésze volt. 1943-ban a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen doktori fokozatot szerzett, disszertációjának címe: A szinoptikus apokalipszis. 1945-ben megalapította a Merici Szent Angéla (orsolyita) Harmadrendet, a családok erősítését célozta meg, gimnáziumukban is tanított hittant, franciát, latint, matematikát. Szeretett tanítani és szerette diákjait. Egy frissen diplomázott orsolyita máter, francia tanárnő az osztályból jó néhány növendéket megbuktatott, és dicsekedett vele, hogy ő milyen szigorú és lelkiismeretes tanár. Bogdánffy Szilárd azt mondta neki: „Kedves tisztelendő máter, tudja mi ez (az osztálynapló)?” „Nem.” „Az ön tanári diplomája. Nem buktatni kell, hanem tanítani és magyarázni, ha nem értik.”

1949. február 14-én titokban püspökké szentelték. A kommunista hatóságok a katolikus egyházat román nemzeti egyházzá akarták alakítani, ő szembefordult a mozgalommal. Az elsők között tartóztatták le, 4 évet töltött az ország legnehezebb börtöneiben és a Capul Midia haláltáborban. „Meddig hisz még Istenben?” – kérdezték vallatói. Nagyon sokat kínozták. „El lehet viselni.” – mondta rabtársainak. A börtönben is társai vigasztalása foglalkoztatta, naponta kereste a szeretetszolgálat lehetőségeit: kenyérdarabokat rejtett el a legyengülteknek, cigarettát a dohányosoknak, más helyett cipelte a nehéz zsákokat. Tüdőgyulladást kapott, de a börtönorvos nem adott neki gyógyszert: „Nem kár érte, ha meghal, a nép gyilkosa.” Tüdőgyulladásába halt bele 1953. október 1-jén a nagyenyedi börtönben. Az egyházhoz való hűségéért szenvedett, halála vértelen vértanúság (fehér vértanúság) volt.

2010. október 30-án avatta boldoggá Angelo Amato érsek.

Boldog Bogdánffy Szilárd, könyörögj értünk! 

Forrás: itt található

Nincsenek megjegyzések: