Oldalak

hétfő, június 10, 2013

Napi gondolatok: Nektek kell elmenni szerte a világon és hirdetni a Tízparancsolatot és a Boldogságok üzenetét

A Nyolc boldogságról  - Mt 5, 1-12
Az Üdvözülés hegyén fiataloknak tartott szentmise homíliájában a Boldog II. János Pál pápa a valódi boldogságról elmélkedett a 2000-ben tett szentföldi zarándoklata alkalmával.
Kifejtette: A nyolc boldogságról szóló jézusi tanítás az ószövetségi törvény beteljesedését jelzi. Jézus a Hegyi beszédben idézte a Tízparancsolatot és megmutatta, hogy mindent a szeretet foglal össze, a szeretet a törvény teljessége. Jézus azokat magasztalja, akiket a világ gyengéknek tekint. Ezt mondja: Boldogok vagytok, ti, a látszólag vesztesek, ti győzők vagytok, tiétek a mennyek országa.
A szelíd és alázatos szívű Jézus szavai kihívást jelentenek, megtérésre hívnak, a szellem és a szív mély átalakítására.

Ti fiatalok megértitek, hogy miért szükséges a szív megváltozása. Tudatában vagytok annak, hogy bennetek és körülöttetek ellentétes hangok hallatszanak: Boldogok a kevélyek és az erőszakosok, akik bármilyen áron a gazdagságot keresik, akiknek nincsenek aggályaik, akik könyörtelenek, becstelenek, akik háborúznak, akik üldözik az útjukban állókat! E hangoknak látszólag értelme van egy olyan világban, ahol gyakran az erőszakosok diadalmaskodnak és a becsteleneknek vannak sikereik. Igen, a gonosz hangja, nekik kell győzniük, ők a boldogok.

Jézus egészen más üzenetet ajánl fel: nem messze innen hívta meg első tanítványait, mint ahogy most titeket is hív. Hívására mindig két egymással ellentétes hang között kell választani. Választanotok kell a jó és a rossz, az élet és a halál között. Mit választanak a XXI. század fiataljai?

Bizakodásotokat Jézusba vetni azt jelenti, hogy hiszitek azt, amit ő mond, még ha különösnek tűnik is, és nem hisztek a világ szemfényvesztésének, bármennyire vonzónak tűnik is. Jézus nemcsak hirdeti a boldogságokat, hanem éli! Ha őt szemlélitek, meglátjátok, mit jelent lélekben szegénynek lenni, mit jelent szelídnek, irgalmasnak, szomorkodónak, igazságosságra törekvőnek, éhezőnek, tisztaszívűnek, békeszerzőnek, üldözöttnek lenni. Nem egyszerűen azt mondja: tegyétek, amit mondok, hanem: 'Jöjjetek, kövessetek!' Jézus megadja az erőt is követéséhez, mindig veletek van és átalakítja gyengeségteket erővé. Higgyetek neki, amikor ezt mondja: "Elég neked az én kegyelmem, az én hatalmam ugyanis az erőtlenségben nyilatkozik meg." Az apostolok egy bizonyos időt töltöttek Jézussal, megismerték és megszerették. Megértették Péter vallomásának értelmét: "Uram, kihez mennénk, az örök élet igéi nálad vannak." A mennybemenetel előtt Jézus küldetést adott tanítványainak: Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek, tegyetek tanítványaimmá minden népet én veletek vagyok a világ végezetéig. 

Kétezer év óta Krisztus követői teljesítik ezt a küldetést. Most, a harmadik évezred hajnalán rajtatok a sor. Nektek kell elmenni szerte a világon és hirdetni a Tízparancsolatot és a Boldogságok üzenetét. Rajtatok a sor, hogy Isten országa bátor apostolai legyetek!

A szentatya a fiatalokhoz intézett homíliáját ezzel az imával fejezte be: "Úr Jézus Krisztus, ezen a helyen, amelyet ismertél és annyira szerettél, hallgasd meg ezeket a nagylelkű fiatal szíveket. Tanítsd meg ezeknek a fiataloknak a Tízparancsolatot és a Boldogságok igazságát! Tedd őket a te igazságod örvendező tanúivá, különösen, amikor nehéz és kemény tanításod, a te és Evangéliumod követése! Te légy erejük, te légy győzelmük! Úr Jézus, barátaiddá tetted ezeket a fiatalokat: tartsd őket mindig közeledben. Ámen."

Nincsenek megjegyzések: