Oldalak

csütörtök, május 16, 2013

Napi gondolatok: Ha Jézus mellett tanúskodunk a Lélek erejében, öntudatlanul az Egyház egységén munkálkodunk

Brassó ferences templom - Szilveszter archívum
ApCsel 22,30;23,6-11; Jn 17,20-26

„Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk.”

Személyek között a legmélyebb egységet a Szentlélek valósítja meg. Ő a Szentháromságban is a szeretet köteléke, az Atya és a Fiú közös, egyetlen élete. Ezért amikor a szentírásban az Atyáról és a Fiúról van szó, mindig oda kell értenünk a Szentlelket is, aki mintegy inkognitóban, utalásszerűen és kötőszavakba rejtőzve van jelen. 

A mai Evangéliumban is ebben a rejtettségében találhatunk rá: amint..., úgy... Az Atya a Fiúban és a Fiú az Atyában nem lehet másként, mint a Szentlélek által. Amikor tehát Jézus azt kéri, hogy mi is úgy legyünk őbenne, ahogy ő az Atyában van, valójában a Szentlélek kiáradásáért imádkozik. Pedig az Atya mindig meghallgatja szent Fia kérését, így most is. 

A megkereszteltek egysége már létrejött a Szentlélekben. Az Egyház ontológiai mélységében tehát egy. Hogy a történelem folyamán kialakult megosztottsága megszűnjék, ezt a már létező egységet kellene felszínre hoznunk, vállalnunk életünk mindennapjaiban, erkölcseiben, döntéseiben. Ebben áll az egyetlen valódi szentlelkes kereszténység: vállalom egészen a keresztig, sőt a kereszten túl is testvéreimmel azt az egységet, amelyet már létrehozott a Szentlélek, hiszen ugyanazon isteni természet részesei lettünk mindnyájan. 

A Szentlélek azonban nem csupán megvalósítja az Egyház egységét, hanem feltárja a krisztusellenes világ megosztottságát is.
Szent Pál a mai Olvasmányban a Szentlélek sugallatára – aki Jézus ígérete szerint segítségünkre siet szorult helyzetünkben és megtanít arra, mit kell mondanunk –, egyetlen mondatával rátapint az ellenfelei közti ellentétre és szembefordítja őket egymással.
Az ő egységük csupán a felszínen létezett: mindössze az kötötte őket össze, hogy Jézus ellen vannak – mint ahogy Pilátus és Heródes is jó barátok lettek Jézus elfogatása után –, a mélyben azonban ellentmondások feszülnek közöttük.

Ha Jézus mellett tanúskodunk a Lélek erejében, öntudatlanul az Egyház egységén munkálkodunk, és az Egyház ellenségeinek megosztottságát hozzuk a felszínre.

fr. Barsi Balázs ofm

Nincsenek megjegyzések: