Oldalak

szombat, március 16, 2013

Mindnyájan találkozunk ott fenn, a mennyei Kármelben!

Egy évvel ezelőtt, 2012. március 16-án hunyt el Camilo Maccise karmelita atya (1937–2012).
Halála előtt néhány nappal egy rövid videóüzenetet küldött testvéreinek. Ez volt utolsó tanúságtétele s mintegy spirituális végrendelete. Ennek fordítását közöljük.
 
A mexikói származású Camilo Maccise a rend általános elöljárója volt 1991 és 2003 között, 1994-től 2001-ig pedig az Általános Elöljárók Uniójának elnöki tisztségét is betöltötte.
Számos könyvet írt biblikus, lelkiségi és szerzetesi témában. Szegények melletti elkötelezett életével, teológiai munkásságával, a szerzetesi élet megújulásán való szüntelen fáradozásával és mindig közvetlen, jóságos emberségével sokak példaképe, bátorító útitársa volt.

Maccise atya spirituális végrendelete:
„Kedves Testvéreim és Nővéreim! A súlyos betegségnek ebben az időszakában megtapasztalhattam – úgy, mint korábban soha –, hogy valóban egy család vagyunk: mindnyájatok érdeklődése, imáitok, áldozataitok, megemlékezéseitek, üzeneteitek… mind azt éreztette velem, hogy az Úr olyan szerzetesrendbe hívott engem, amely a testvériség, a szeretet, a kommunió és a béke közössége. Mindnyájunkat Isten vezet életünk útján, mi pedig megtapasztaljuk az ő jelenlétét és közelségét. Fogja a kezünket, és ismeretlen ösvényeken vezet bennünket, ahogyan Edith Stein nővérünk mondta: „Hogy hová vezet bennünket az Úr, azt nem tudjuk, mi csak azt tudjuk, hogy ő az, aki vezet bennünket.” „Ezért – teszi hozzá – tegyük csak kezünket az Úr kezébe, és engedjük, hogy ő vezessen minket.” 

A folytatás itt olvasható.

Nincsenek megjegyzések: