Oldalak

szombat, március 09, 2013

A Katolikus Egyház Katekizmusa – P. Dariusz Kowalczyk SJ sorozata - 7. elmélkedésRealAudioMP3 7. elmélkedés: Az isteni kinyilatkoztatás továbbadása – a hagyomány

A keresztények azt vallják, hogy Isten, aki Jézus Krisztus személyében és történetében nyilatkoztatta ki magát, „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismerésére” (1 Tim 2,4). Tehát szükséges, hogy Jézus üzenetét átadjuk minden idők minden nemzedékének.

A katekizmus emlékeztet rá, hogy az evangéliumot kétféle módon terjesztették: szájhagyomány útján és írásban – az Apostolok prédikációin és a Szentlélek által sugalmazott írások révén, amelyek a Bibliát alkotják. Meg kell jegyeznünk, hogy az igehirdetés megelőzte a Szentírást, bár a Szentírásban lelt tökéletes kifejezésre, vált a hit „legfőbb normájává”.

Az apostoli igehirdetést az évszázadok során folytatták a püspökök és munkatársaik. A katekizmus 78. pontjában olvashatjuk, hogy „ezt az élő, a Szentlélek erejében megvalósuló továbbadást nevezzük hagyománynak (Traditio), amennyiben különbözik a Szentírástól, jóllehet szorosan kötődik hozzá”. A Szent Hagyomány révén Isten tovább beszél Fia Jegyesével, vagyis az egyházzal, miközben a Szentlélek vezeti a hívőket a teljes igazság felé.

A Szent Hagyománytól, ami az Apostoloktól származik, és azt adja tovább, amit ők Krisztustól kaptak, megkülönböztetjük az áhítatgyakorlati vagy fegyelmi „hagyományokat”, amelyek az idők folyamán a helyi egyházakban születtek. Ezek a „kis” hagyományok tulajdonképpen a nagy hagyomány különféle kultúrákhoz és korokhoz alkalmazott sajátos kifejezési formái. A katekizmusban olvassuk, hogy a hagyományok megtartása, megváltoztatása vagy elhagyása csakis az „egyházi Tanítóhivatal irányításával” történhet.

Tartsuk meg tehát a különféle hagyományokat és vallási ájtatosságokat, amennyiben segítenek bennünket hitünkben, de vigyázzunk arra, hogy ezáltal ne homályosítsuk el az apostoli Szent Hagyományt.

Forrás: Vatikáni Rádió
(vm)

Nincsenek megjegyzések: