Oldalak

szerda, október 03, 2012

Szegénység, tisztaság, engedelmesség: Assisi Szent FerencGazdag posztókereskedő családból származik, fiatalságát ennek megfelelően a pénz, a szórakozás bűvöletében töltötte. Egy betegség után a lovagi pályára, a dicsőségre, a hírnévre kezdett vágyni.
1205. tavaszán csatlakozni akar a keresztesekhez. Fölfegyverkezik és elindul, de Spoletóban egy látomás visszatéríti Assisibe. "Ferenc, ki a nagyobb: az úr vagy a szolga? Akkor miért nem az úrnak akarsz szolgálni?"
Assisi - kiemelkedik a Szt. Ferenc bazilika tornya
Ferenc rendszeresen és hosszan imádkozni kezd. 1205. végén San Damiano templomában a Megfeszített szól hozzá: "Menj és építsd fel egyházamat, mely, mint látod, romokban hever!" 1206 tavaszán a püspök előtt Ferenc mindenét, még ruháit is visszaadja apjának. Aztán hozzálát, hogy Assisi környékén felújítson három romos kápolnát: a San Damianoit, a Szent Pétert és a Porciunkulát, ez utóbbi fölé később felépítik az Angyalos Boldogasszony bazilikát.

1208. február 24-én az evangélium hallgatásakor felfedezi hivatását az evangéliumi életre. Ruházatát habitusra és kordára cseréli. Elkezd prédikálni. Nyolc társa lesz.
1209-ben rövid életszabályt ír, amit III. Ince jóváhagy számukra. Így kezdi: „A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát…” Egyszerűen összefűzött néhány evangéliumi idézetet saját figyelmeztetéseivel. Ez maradt a Ferencesek alapszabálya mind a mai napig. Ennek volt a 800. éves évfordulója a 2009. esztendő. Ferenc és társai még ekkor letelepednek a Porciunkulában. Ferenc kialakítja sajátos életformáját, amelyben a prédikációs utak a hosszú magány időszakaival váltakoznak, de mindkettő a testvéri közösség keretében.
Stigmatizáció - Gioto festménye
1215. novemberében Ferenc részt vesz Rómában a IV. Lateráni Zsinaton, majd 1219. őszén Ferenc elmegy a Szentföldre és találkozik Melek-el-Kamel szultánnal. Fegyver nélkül hirdeti az evangéliumot.
1223 Karácsonyán, Greccióban felidézi Jézus születését, megrendezve a betlehemi éjszakát. Innen ered az éjféli mise és a karácsonyi jászol-állítás szokása.

1224. szeptember 14-én Ferenc La Verna hegyén hosszan tartó imádság és böjt után a Krisztus kínszenvedésének jegyeiben, a stigmákban részesül. 1225-ben betegsége súlyosbodik, szembaja lesz. Szenvedése közepett az üdvösség bizonyosságát kapja. Ilyen állapotban írja a Naphimnuszt. Többször is próbálkoznak gyógyításával, kevés sikerrel.
1226. májusában megírja a Végrendeletet. Halála közeledtét érezve visszatér a Porciunkulába, ahol október 3-án meghal. Másnap, 4-én eltemetik a Szent György templomban, Assisi városában. 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatja.

1230. május 25-én földi maradványait átviszik a tiszteletére épített bazilikába (San Francesco).

Nincsenek megjegyzések: